DOLAR: 5.35 TL
EURO: 6.07 TL

Mevzuat

3 yıl önce

Yeşil Kart ülkemizde genel sağlık sistemi kuruluncaya kadar, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın teşhis ve tedavilerinin ücretsiz yapılmasını sağlayacaktır. Yeşil Kart İşlemleri 3816 saylı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun ve 5222 sayılı Kanun gereğince maddi gücü yetersiz tüm yurttaşlarımızın ciddi sağlık sorunları ile karşılaştıklarında gerekli teşhis ve tedavi imkanlarına sahip olma hakkı vardır. Bu...

3 yıl önce

ÖZÜRLÜ BİREYLERE UYGULANACAK DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİK     9 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27283   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere uygulanacak destek eğitim programlarının kapsam ve süreleri, özür grupları...

3 yıl önce

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL,ÖZEL EĞİTİM KURSLARI YÖNETMELİĞİ    Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005                                                Resmi Gazete Sayısı: 25883 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, özel, özel eğitim kurslarındaki eğitim-öğretimi, yönetimi, öğrenci kayıt ve kabulü, öğretim programlarını, çalışma sürelerini, başarının değerlendirilmesini ve işleyiş esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, özel, özel eğitim kurslarının eğitim-öğretimi, yönetimi, öğrenci kayıt ve kabulü, öğretim programlarını, çalışma sürelerini...

3 yıl önce

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ   Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2008                     Resmi Gazete Sayısı: 26810 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen...

3 yıl önce

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU     Kanun Numarası              : 5580 Kabul Tarihi                     : 8/2/2007 Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih :  14/2/2007   Sayı  : 26434 Yayımlandığı Düstur        : Tertip :  5  Cilt : 46 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar              Amaç ve kapsam              MADDE 1 – Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılacak özel öğretim kurumlarına kurum açma...


Yukarı Çık